بازدید : 258

دوره های تخصصی

همگام شدن ناخودآگاه

همگام شدن ناخودآگاه از جمله ویژگی‌های همهٔ تبادل‌های انسانی است.

این پدیده تأثیر متقابل همزمان یا Interactional Synchrony گفته می‌شود. وقتی دو نفر با هم حرف می‌زنند حرکات بدنی آنها از هماهنگی و همزمانی خاصی برخوردار است که در بعضی موارد به سختی دیده می‌شود. مانند پلک زدن چشم‌ها و یا تکان خوردن انگشت‌ها و طرز لحن صدا و یا نشانه‌های استرس. بنابراین همزمانی داشتن، خود نوعی از ارتباط است.

همگام شدن ناخودآگاه همگام شدن ارتباط موثر مهارت زندگی برقراری ارتباط موثر